• Du har valt: Uppsala län

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Översikt

  Rektoskopi är en undersökning som används för att utreda symtom och tillstånd i ändtarmen. Tillstånd i ändtarm kan till exempel vara inflammatorisk tarmsjukdom, polyper eller tumörer.

 • Förberedelser

  Det är viktigt att beskriva för patienten hur undersökningen ska gå till och att patienten känner sig bekväm och trygg med undersökningen.

 • Tillvägagångssätt

  Patienten ska ligga på sidan, vanligtvis på vänster sida med knäna uppdragna mot magen och försöka slappna av så mycket som möjligt. Det går också att undersöka i knäböjande position.

 • Komplikationer

  Själva införandet av rektoskopet via analöppningen och in i ändtarmen kan medföra en tryckande obehagskänsla, men även diffust obehag eller till och med viss smärta från buken.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om rektoskopi.

Till toppen av sidan