• Du har valt: Uppsala län
Basal och preventiv omvårdnad

Säng och sängutrustning i vård och omsorg

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Säng och sängutrustning i vård och omsorg - Översikt

  Vårdbädden används för sömn, vila, rekreation och vård/behandling. Det är viktigt för omvårdnaden att sängutrustningen anpassas till den enskilda individens personliga och medicinska behov. Sängens utformning kan skilja sig mellan slutenvård och de som finns i särskilt eller ordinärt boende.

 • Utrustning och rutiner

  Vårdbädden är en medicinteknisk produkt och därför finns det regler att ta hänsyn till gällande säng, madrass och tekniska hjälpmedel som används för att främja patientens hälsa och tillfrisknande.

 • Sänggrindar

  Det saknas idag studier av god kvalitet för att kunna ge en tydlig rekommendation gällande nytta kontra risker med användandet av sänggrindar. Inför bruk av sänggrindar ska alltid nyttan vägas mot eventuella risker. En analys av behov, risker, beslut om åtgärd samt uppföljning ska dokumenteras i patientjournalen. Det finns flertalet alternativ som vårdgivare kan överväga när sänggrindar inte bedöms som lämpliga eller som ett komplement.

 • Textilier och bäddning

  Lägg underlakan direkt på madrassen eller madrassöverdraget. Undvik plastade underlägg både för den personliga komfortens skull och för att undvika sår orsakade av fukt.

 • Rengöring och desinfektion

  När en patient har lämnat vårdenheten rengörs säng och tillbehör. Alla bäddtextilier och tvättbara kuddar ska tvättas eftersom de har varit i nära kontakt med patienten och risken ökar för kontaminering.

 • Ansvar och dokumentation

  Vårdpersonalen ansvarar för att sängen och rätt utrustning används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar för att vårdbädden fungerar som den är avsedd att fungera. Journalen ska innehålla uppgifter som behövs för god och säker vård.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om säng och sängutrustning i vård och omsorg.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om säng och sängutrustning i vård och omsorg.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper om säng och sängutrustning i vård och omsorg.

Till toppen av sidan