• Du har valt: Uppsala län
Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Undantag kan finnas men vad gäller generellt om underrättelse till närstående vid ett väntat dödsfall?
Efter att dödsfall konstaterats skall den döde tas omhand på ett värdigt sätt. Vad innebär det?
Personal som har vårdat den döde har en viktig uppgift i att stödja de närstående. Vilket är det bästa sättet att stödja närstående?
Att ta avsked av den döde är en del av de närståendes sorgearbete. Hur lång tid kan den döde vara kvar i egen bostad för att ta avsked?
Varför är det viktigt att ta reda på om den döde har något implantat?
Vad gäller angående identitetsmärkning av den döde både vid dödsfall i hemmet och på institution?
Vad gäller för överblivna läkemedel om en person dör i hemmet?
Om det är aktuellt med obduktion och den döde har behandlats med cytostatika skall detta framgå av obduktionsremissen om den senaste behandlingen var:
Till toppen av sidan