• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Läkemedelsbehandling

Medicintekniska produkter för transfusion, infusion och injektion

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Medicintekniska produkter för transfusion, infusion och injektion - Översikt

  Med hjälp av medicintekniska produkter kan läkemedel, infusionslösningar och sondnäring tillföras patienter antingen peroralt, intravenöst, intratekalt, epiduralt, intramuskulärt eller subkutant. Dessa produkter används idag inom alla verksamhetsområden.

 • Säkerhetsfunktioner

  En harmoniserad standard för infusionsutrustning finns, EN 60601-2-24. Den tar bland annat upp många av infusionsutrustningens säkerhetsfunktioner.

 • Pumpar, infusionsaggregat, infusionsregulator

  Nutritionspumpar är vanliga, inom såväl intensivvård som inom hemsjukvård. Det medför att många olika personalkategorier, liksom patienter och närstående, kommer i kontakt med dessa pumpar.

 • Specialfunktioner

  Varje infusionspump är en dator och innehåller programvara för att utföra komplicerade beräkningar och styrning av infusionsterapin. I vissa modeller används processorns inbyggda förmåga till olika beräkningar.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om medicintekniska produkter för transfusion, infusion och injektion.

Till toppen av sidan