• Du har valt: Uppsala län

Referenser och regelverk

    Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

    Referenser och regelverkslistan nedan tar enbart upp den lagstiftning som täcker de texter som ingår i Vårdhandboken. Observera att det finns ändringsförfattningar att ta hänsyn till, se respektive myndighets författningssamling.

    Referenser

    Regelverk

    Till toppen av sidan