• Du har valt: Uppsala län
Nutrition

Nutrition, enteral

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Nutrition, enteral - Översikt

  Grunden för all kost- och nutritionsbehandling är oralt intag av mat och dryck. Hos ett mindre antal patienter är aptiten och förmågan att äta så nedsatt, att intaget av mat och dryck trots anpassning är otillräckligt för att tillgodose behovet av energi och näring.

 • Ansvar

  Ansvaret för patientens näringstillförsel förutsätter fasta rutiner med definierade ansvarsområden. Oavsett vårdform ska hygienrutiner, för att förhindra kontamination av näringslösningen, framgå.

 • Bedömning och utvärdering

  Bedömning av behov, uppföljning och utvärdering av om nutritionsbehandlingen överensstämmer med uppsatt mål ska göras regelbundet och omfatta

 • Administrationsvägar, skötselråd och omvårdnad

  Nasogastrisk sond är förstahandsalternativet när enteral nutrition ska tillföras under begränsad tid, upp till 4-6 veckor. För att tolereras så väl som möjligt, bör näringssonderna vara mjuka och så tunna som möjligt.

 • Tillbehör

  Till sondmatningstillbehör hör matningsaggregat, matningssprutor, adaptrar och matningsslangar. Endast sprutor avsedda för enteral nutrition (EN) får användas.

 • Val av sondnäring

  Typ av sondnäring väljs utifrån patientens tillstånd, diagnos, vätske- samt energi- och näringsbehov. För att täcka vätskebehovet tillförs dessutom vätska.

 • Tillförsel av sondnäring

  Sondnäring kan ges på olika sätt: Kontinuerligt med sondmatningsaggregat, vilket innebär att matningen sker kontinuerligt över dygnet.

 • Läkemedelstillförsel

  Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande beredningsformer eller ges som vattenlösliga tabletter. Endast sprutor avsedda för enteral nutrition (EN) får användas.

 • Komplikationer

  Var uppmärksam på de olika komplikationer som kan förekomma i samband med enteral nutrition. Komplikationerna ska åtgärdas och dokumenteras.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om nutrition, enteral.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandläkemedelstillförselbokens texter om Nutrition, enteral.

Till toppen av sidan