• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Vård och behandling

Öronspolning vid vaxpropp

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Öronspolning vid vaxpropp - Översikt

  Problem med vaxpropp är en vanlig orsak till att söka vård, förekomsten uppskattas till mellan 2 och 6 % av befolkningen.

 • Användning av propplösande medel

  Öronspolning föregås ofta av rekommendationer att använda propplösande medel några dagar innan besöket inom vården. Denna användning har i flera studier ifrågasatts eftersom det inte med säkerhet gått att visa på effekten av propplösande medel.

 • Fast öronspolsystem kopplat till vattenkran

  Öronspolare är en medicinteknisk produkt klass I som omfattas av Lag om medicintekniska produkter (SFS 2017:930) och Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens föreskrifter (LVFS 2003:11, SOSFS 2008:1).

 • Vem får genomföra öronspolning?

  I flera av landets lokala anvisningar gällande öronspolning står det angivet att öronspolning endast kan ske på delegation av läkare, oavsett om det är en sjuksköterska eller en undersköterska som utför öronspolningen, och att denna läkare alltid ska inspektera hörselgången före och efter öronspolning.

 • Tillvägagångssätt

  Nedan ges exempel på en vanlig och korrekt procedur vid öronspolning vid till exempel en distriktssköterskemottagning.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om öronspolning vid vaxpropp.

Till toppen av sidan