• Du har valt: Uppsala län

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Socialstyrelsen. God hygienisk standard. Socialstyrelsen; 2020.
  2. Ransjö U, Åneman C. Smittspridning och skyddsåtgärder. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 64-84.
  3. WHO Guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization; 2009.
  4. SS-EN 14885:2018. Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel-Tillämpning av Europastandarder för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2018.
  5. Rena händer räddar liv: material från Folkhälsomyndigheten och SKL. Folkhälsomyndigheten och SKL; 2017.
  6. Jörbeck H, Samuelson A. Blodburen smitta. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 254-276.
  7. Jörbeck H, Torell E. Personalinfektioner i Vården. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 277-297.

  Regelverk

  Till toppen av sidan