• Du har valt: Uppsala län
Vårdhygien

Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Ren och steril rutin utanför operationsenheter - Översikt

  Att använda sig av ren eller steril rutin avgörs av vilken behandling eller vilket ingrepp som ska utföras. Skillnaden mellan dessa förfaringssätt förklaras av vilken renhetsgrad som ska användas i proceduren.

 • Ren rutin

  Aseptisk hantering innebär att höggradigt rent flergångsmaterial och/eller fabriksrent engångsmaterial förvaras och hanteras så att renhetsgraden behålls hela vägen fram till användning hos patient.

 • Steril rutin

  Sterilt material förvaras och hanteras så att materialet behåller steriliteten hela vägen fram till användning hos patienten, aseptisk hantering.

 • Transport av produkter utanför vårdlokal

  Transport av rena och sterila produkter utanför vårdlokal, exempelvis till patients hem, sker så att renhetsgrad bibehålls. För att säkerställa renhetsgrad tillämpas flerlagersprincip vid transport.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om ren och steril rutin utanför operationsenheter.

Till toppen av sidan