• Du har valt: Uppsala län
Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Afasi är oförmåga eller nedsatt förmåga att använda och/eller förstå språk. Den vanligaste orsaken till afasi är?
Språkförmågan kan delas in i expressiva och impressiva förmågor. Afasi kännetecknas av?
Vad innebär dysartri?
Skador på hjärnstam eller hjärnbark kan ge nedsatt ät- och sväljförmåga. Ett annat ord för nedsatt sväljförmåga är?
Sväljningen definieras som transport av föda från mun till magen. Vid dysfagi kan komplikationer uppstå vid transporten. Aspiration är en sådan allvarlig komplikation. När kan aspiration ske?
Talapraxi innebär nedsatt koordinationsförmåga av muskler som används vid tal. Vanliga symtom vid talapraxi är?
På vilket sätt kan omgivningen underlätta kommunikationen med personer som har afasi?
Till toppen av sidan