• Du har valt: Uppsala län
Bemötande i vård och omsorg

Hörselnedsättning och rehabilitering

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Hörselnedsättning och rehabilitering - Översikt

  Skada/sjukdom i hörselorganet som orsakar försämrad hörsel kan ha olika orsaker och variera i omfattning. Ett sätt att gruppera hörselskador är att ange var skadan sitter.

 • Bemötande vid nedsatt hörsel

  En hörselnedsättning påverkar alltid kommunikationen mellan människor. Man kan i hög grad underlätta kommunikationen för en person med hörselnedsättning, både med och utan hörapparat, genom att visa hänsyn och följa några enkla råd.

 • Stöd till personer med nedsatt hörsel

  Hörselskadans typ och svårighetsgrad diagnostiseras via olika hörseltester och genom samtal med patienten. En hörselskada är inte synlig, och det är därför av stor vikt att alla uppgifter av betydelse kommer fram vid kartläggningen.

 • Hörapparater

  Det finns ett stort sortiment av hörapparater alla med uppgift att förstärka ljud. Här visas exempel på några av de vanligaste utförandena.

 • Implanterbara hörapparater

  Ett CI är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och förstå tal.

 • Patientinformation

  Informera om olika patientföreningar för hörselskadade.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om hörselnedsättning och rehabilitering.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom hörselnedsättning och rehabilitering.

Till toppen av sidan