• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Arbetssätt och ansvar

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal - Översikt

  Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i hälso- och sjukvården. Det förebyggande arbetet för att undvika sådana skador måste därför prioriteras.

 • Förebyggande rutiner

  Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska relevant skyddsutrustning användas. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk av kroppsvätskor används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd.

 • Åtgärder vid exponering av blod

  Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller skadad hud.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal.

Till toppen av sidan