• Du har valt: Uppsala län
Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad ska varje arbetstagare känna till?
Vilken skyddsutrustning behövs vid arbetsmoment där blod/blodtillblandade kroppsvätskor kan stänka mot ansiktet?
Vad gör du snarast vid spill av blod?
Vad gör du först om du sticker eller skär dig?
Vad gör du omedelbart om du får blodstänk i ögonen?
Varför är det viktigt att du rapporterar till din närmaste arbetsledare?
När ska skyddsprodukter användas?
Vilka rapporter är viktiga för dig att göra tillsammans med arbetsledaren vid stick- eller skärskada?
Hur hanterar du kanyler med integrerad skyddsanordning efter injektion?
Hur mycket får du maximalt fylla behållaren för stickande och skärande avfall?
Till toppen av sidan