• Du har valt: Uppsala län

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Artärkateter - Översikt

  En artärkateter är en kärlkateter inlagd i en perifer artär och används främst inom anestesi och intensivvård.

 • Förberedelser och inläggning

  Artärkateter läggs in av läkare som kontrollerar indikation och eventuella kontraindikationer som pågående ischemi distalt om förväntat instickställe eller infektion vid instickstället.

 • Handhavande och kalibrering

  Endast hälso- och sjukvårdspersonal som är väl förtrogen med hur en artärkateter fungerar, får hantera katetern eller byta tryckmätningsset när katetern är på plats [4] (SOSFS 2008:1).

 • Omläggning och byte av tryckmätningsset

  Artärkatetern läggs om var tredje till var fjärde dag, samtidigt byts flushpåse och tryckmätningsset.

 • Blodprovstagning ur artärkateter

  Blodprov ur artärkateter kan tas med injektionsspruta eller vacutainerhållare med adapter. För blodgasanalyser krävs oftast speciella sprutor, som är förhepariniserade.

 • Artärpunktion

  Indikation för artärpunktion är behov av enstaka blodgasanalyser vid avsaknad av artärkateter.

 • Komplikationer och åtgärder

  Alla infarter och alla främmande material i kroppen innebär en infektionsrisk [2]. En artärkateter används ofta flitigt för provtagning, vilket ökar risken för infektion [2,9].

 • Avlägsnande

  Artärkatetern bör avlägsnas så fort som den inte används frekvent längre. Det finns risk för blödning vid borttagande av artärkateter.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om artärkateter.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper inom artärkateter.

Till toppen av sidan