• Du har valt: Uppsala län
Artärkateter

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom artärkateter. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilket kärl är förstahandsval vid inläggning av artärkateter?
Hur länge kan en artärkateter sitta?
Vem får hantera artärkatetern eller byta tryckmätningsset när katetern är på plats?
En av indikationerna för en artärkateter är behov av blodtrycksövervakning. Om artärkatetern är kopplad till övervakningsutrustning ska artärtrycket kalibreras regelbundet. Hur ofta?
Patientansvarig sjuksköterska ska varje arbetspass kontrollera artärkateter, tryckmätningsset samt hudfärg och temperatur i extremiteter och dokumentera detta. Vad kan vit eller kall hud distalt om artärkatetern tyda på?
Ska en artärkateter alltid sutureras?
Vid omläggning och byte av tryckmätningsset ska en tejpbit eller etikett från förpackningen fästas på förbandet, märkt med datum och signatur. Varför ska du inte skriva direkt på förbandet?
En artärkateter läggs om minst var fjärde dag. Vad byts i samband med detta?
Vilken sprutstorlek ska användas vid flushning när det är stopp i artärkateter?
I samband med kalibrering av artärtryck kontrolleras även kurvans tillförlitlighet. Detta kan göras genom att systemet flushas igenom. Vågformen före flushningen samt utseendet under och efter flushningen ska observeras. Vilket påstående om nedanstående bild är korrekt?
Bild som visar kontroll av kurvans tillförlitlighet
Kontroll av kurvans tillförlitlighet [1].
Till toppen av sidan