• Du har valt: Uppsala län

Inläggning av magsond eller duodenalsond kräver vanligen ingen särskild förberedelse av patienten. Är patienten allmänpåverkad eller nyopererad, kontrollera alltid med läkare vilken typ av sond som ska inläggas och om den ska läggas via näsan eller munnen.

Vid osäkerhet bör läkare alltid assistera eller själv lägga sonden.

Ta fram rätt sond för ändamålet. Bestäm om sonden skall vara en enkellumen- eller flerlumensond och i vilken dimension. Ta fram gel för att kunna applicera gel vid näsöppning och epifarynx.

Följ mottagande laboratoriets anvisningar.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Patientinformation

Beskriv för patienten varför behandlingen/undersökningen ska göras och vad den innebär. Informera till exempel om att det kan kännas obehagligt i halsen en stund och att det är viktigt att försöka andas lugnt och svälja när sonden känns i svalget. En behandling eller undersökning ska genomföras i samverkan med patienten så att onödig oro undviks. Ge därför patienten tid och möjlighet att ställa frågor.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan