• Du har valt: Uppsala län
Om Vårdhandboken

Så här arbetar vi

Revideringsprocess med kvalitetssäkring

Revidering av ett ämne börjar med att Vårdhandbokens nationella råd och deras nätverk lämnar synpunkter på ämnet. Synpunkter och förslag som inkommit till redaktionen från användare samlas också in. De inkomna synpunkterna och förslagen sammanställs och skickas till författaren som underlag inför revideringsarbetet. Vårdhandboken har även samverkan med informationsspecialist vad gäller referensgenomgång vid behov. 

Faktagranskare lämnar synpunkter på ämnet och författare tar ställning till dessa. Redaktionen bearbetar text samt eventuell bildsättning innan författare och faktagranskare godkänner för publicering. Författare och faktagranskare intygar i och med sitt godkännande att innehållet är enligt bästa kunskapsläge.

Författaren bevakar eventuella ändringar inom området som kan kräva uppdatering av innehållet innan nästa planerade revidering. Redaktionen kan ibland behöva stämma av frågor och synpunkter med författaren mellan revideringar.

Vårdhandbokens revideringsprocess steg för steg. Klicka på bilden för att visa i större format.

Produktion av nytt ämne

Vårdhandbokens process för nyproduktion som också beskrivs i texten. Klicka på bilden för att visa i större format.

Vid förslag om nytt ämne eller innehåll diskuteras prioritering och beslut om nyproduktion i samverkan mellan Vårdhandbokens redaktion och råd. Redaktionen planerar innehåll och struktur inför information till författare som skriver enligt en överenskommen tidsplan. Efter redaktionell bearbetning av text, innehåll, referenser, samt genomgång av bild eller film har redaktionen en ny avstämning med författare.

Faktagranskare lämnar synpunkter på innehållet och efter eventuell justering granskas det även av Vårdhandbokens råd utifrån bland annat kommunal- och hygienperspektiv. Efter bearbetning och justering blir nya texter och övrigt innehåll inom ämnet klara för publicering. Författaren och faktagranskaren intygar i och med sitt godkännande att innehållet är enligt bästa kunskapsläge.

Författaren bevakar eventuella ändringar inom området som kan kräva uppdatering av innehållet innan nästa planerade revidering. Redaktionen kan ibland behöva stämma av frågor och synpunkter med författaren mellan revideringarna.

Rekrytering av författare och faktagranskare

Vid rekrytering av författare och faktagranskare kan förslag ges från exempelvis nätverk, professionella föreningar, nationellt råd och tidigare författare eller faktagranskare. Om intresse finns för uppdraget nomineras aktuell person efter bedömning av Vårdhandbokens råd. Bedömning görs utifrån flera kvalitetskriterier exempelvis klinisk förankring, akademisk meritering och geografiskt verksamhetsområde. Efter en viss återkopplingstid för eventuella synpunkter på nominering av författare eller faktagranskare tas beslut om förslaget.

Till toppen av sidan