• Du har valt: Uppsala län
Basal och preventiv omvårdnad

Patientens personliga hygien

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Patientens personliga hygien - Översikt

  Personlig hygien ska bidra till välbefinnande och avlägsna smuts och andra föroreningar. Att vara ren och lukta gott bidrar till ökad självkänsla. Det är viktigt att huden är intakt och att personlig hygien påverkar hudens normala bakterieflora så lite som möjligt. Huden är ett försvar mot oönskade mikroorganismer. I Vårdhandboken benämns vårdtagaren som patient, men benämningen inkluderar även en person som får hjälp i sitt hem eller annat vårdboende.

 • Tvätt vid tvättställ

  Bemötandet är mycket viktigt när du hjälper någon med den personliga hygienen. Beakta den personliga integriteten.

 • Dusch

  Duschmomentet ska ske i samråd med patienten, där personalen hjälper till då det behövs.

 • Tvätt i sängen

  Tvättmomentet ska ske i samråd med patienten, där personalen hjälper till då det behövs. Det är även ett tillfälle att inspektera huden för att förebygga tryckskador.

 • Tvätt av överkropp

  Reglera vattentemperaturen i samråd med patienten. Börja med att tvätta pannan, kinder, näsvingarna och runt munnen. Avsluta med att tvätta öronen, läs om detta under i texten Ögon och öron.

 • Underlivshygien

  Att behöva hjälp med underlivshygienen kan av många upplevas som obehagligt, speciellt om personalen är av motsatt kön, personalen måste därför ta reda på personens önskemål.

 • Hårvård

  Håret sköts väldigt olika beroende på hur patienten vill se ut och hur håret är beskaffat. En del vill tvätta håret varje dag i samband med dusch och andra mer sällan.

 • Rakning

  Erbjud rakning varje dag till den som så önskar och som inte kan raka sig själv. Det kan gälla både män och kvinnor.

 • Ögon och öron

  Ögats tårvätska töms inne i näsvinkeln. Där kan små saltkristaller bildas. Tvätta och torka därför alltid ögat in mot näsan. Använd gärna en tvättlapp med vatten eller en kompress med koksaltlösning.

 • Handvård

  Eftersom kontaktsmitta med händerna är den vanligaste smittvägen är det viktigt att ge möjlighet att tvätta händerna regelbundet, personalen hjälper till då det behövs.

 • Fotvård

  Inspektera foten extra noga om patienten har cirkulationsrubbningar och känselbortfall. Det gäller särskilt patienten har diabetes. Rapportera och dokumentera förändringar i patientjournalen.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om patientens personliga hygien.

 • Relaterad information

  Relaterad information till Vårdhandbokens innehåll om Patientens personliga hygien.

Till toppen av sidan