• Du har valt: Uppsala län
Patientens personliga hygien

Tvätt vid tvättställ

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Lokala anvisningar och rutiner kan finnas för rengöring av tvättställ och stol.

Tvätt ska ske i samråd med patienten, där patientens egna förmågor tas tillvara men där personalen hjälper till då det behövs. Beakta patientens integritet.

  1. Se till att det är tillräckligt varmt i rummet, att tvättstället är rent och att material som behövs finns inom räckhåll, till exempel handduk, hygienartiklar och engångstvättlappar, alternativt tvätthandduk. Försök, om möjligt, att placera föremålen på ett sätt som patienten är van vid och som underlättar arbetsergonomin.
  2. Om patienten behöver sitta, välj en stadig stol. Om stolen har hjul ska dessa låsas. Använd gärna en handduk eller engångsunderlägg som skydd på stolen. Se till att stolen är ren innan användning. Rengör vid behov enligt lokal rutin eller enligt tillverkarens instruktioner.
  3. Tvätta under rinnande vatten.
  4. Tvätta ansiktet och överkroppen. Läs om detta i texten Tvätt av överkropp.
  5. Tvätta underlivet. Läs om detta i texten Underlivshygien
  6. Avsluta med att kamma håret på patienten och hjälp till med rakning eller sminkning om patienten önskar det.
  7. Rengör tvättstället och stolen efter användning enligt tillverkarens instruktioner eller enligt lokal rutin.
  8. Byt handduk i samråd med personen som vårdas och vid behov (till exempel om patienter delar toalett) direkt efter användning.
  9. Dokumentera.

När det gäller munvård och tandborstning, se Vårdhandbokens avsnitt om munhälsa.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan