• Du har valt: Uppsala län
Hjälpmedel

Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar - Översikt

  Många skador och sjukdomar kan precis som åldrandet ge fysiska funktionsnedsättningar. Skadorna kan vara lokaliserade till hjärnan, ryggmärgen, inre organ eller leder och muskler.

 • Olika typer

  För att en person med funktionsnedsättning själv eller med hjälp av någon annan ska kunna tillgodose sina grundläggande personliga behov och klara dagliga aktiviteter kan han eller hon få individuellt förskrivna hjälpmedel.

 • Medicintekniska produkter

  De flesta hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är i lagens mening en medicinteknisk produkt och omfattas då av tillhörande regelverk. Med medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor.

 • Ansvar region och kommun

  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete som bedrivs i regioner och kommuner (SFS 2017:30). Den reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

 • Förskrivning

  Individuella hjälpmedel förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal. Verksamhetschefen är den som beslutar om vem som ska få förskriva och utlämna hjälpmedel. Det görs utifrån formell och reell kompetens och vilka produkter som får förskrivas som hjälpmedel.

 • Rengöring

  Vanligtvis ansvarar användaren eller den som assisterar, det vill säga personal och i vissa fall närstående, för allmänt underhåll, rengöring och förvaring av individuellt förskrivna hjälpmedel (läs mer i Förskrivning).

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar.

Till toppen av sidan