• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Sensationer från den amputerade delen av benet är mycket vanligt och brukar benämnas fantomsensationer. De kan utgöras av fantomkänsla eller fantomsmärta och det är lämpligt att hålla isär begreppen för denna upplevelse.

Fantomkänsla

Fantomkänsla är en förnimmelse av att den förlorade kroppsdelen finns kvar. Patienten kan uppleva detta i form av kyla, värme, klåda, stickningar eller tryck. Det kan också upplevas som att den förlorade kroppsdelen får en annan position. Exempelvis kan foten sitta strax under knäleden för den som har amputerat ett ben.

Fantomsmärta

Referenserna [7-10] gäller generellt för denna text.

Fantomsmärta innebär att patienten känner smärta i den kroppsdel som inte längre finns kvar. Smärtan kan bestå av olika delar såsom brännande, huggande eller stickande. Den kan variera i intensitet och varaktighet. Den kan även vara konstant eller variera och komma i anfall. Smärtan kan avta men i svåra fall kan den bli invalidiserande.

Det är viktigt att särskilja på fantomsmärta och stumpsmärta för adekvat behandling.

Riskfaktorer för att få eller trigga fantomsmärta:

 • Långvarig smärta före amputationen.
 • Stumpsmärta.
 • Dåligt anpassad protes.
 • Traumatisk amputation.

Råd och behandling vid fantomsensationer och fantomsmärtor

Här följer några råd och behandlingsförslag:

 • Informera patienten om att det inte är en farlig smärta och att den förekommer hos många amputerade.
 • Trots att det finns många olika sätt att behandla fantomsmärtor finns det ännu ingen behandling som hjälper alla patienter.
 • Kontakta vårdgivare som känner till hur fantomsmärtor behandlas med spegelträning. Genom spegelträning vill man ge hjärnan illusionen av att den amputerade delen finns på plats för att på detta sätt återskapa organisation i hjärnan och därmed få bort smärtan.
 • Om smärtan hindrar patientens fortsatta rehabilitering kan det vara lämpligt att förmedla kontakter till:
  - smärtteam/smärtläkare
  - psykolog med KBT-utbildning
  - ortopedingenjör för översyn av protesens passform.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan