• Du har valt: Uppsala län
Hud och sår

Trycksår

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Trycksår - Översikt

  Trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som är ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv.

 • Riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment

  Det finns många riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment beskrivna i litteraturen, dessa kan variera från person till person.

 • Riskbedömning

  Riskbedömning ska göras vid ankomst eller i början av en vårdperiod oavsett om patienten är på en vårdinrättning eller vårdas i det egna hemmet.

 • Hudbedömning

  En hudbedömning ska ske inom ett par timmar (men inte senare än 8 timmar) efter ankomst eller i början av en vårdperiod oavsett om patienten är på en vårdinrättning eller vårdas i det egna hemmet.

 • Åtgärder för att förebygga

  Följande obligatoriska omvårdnadsåtgärder ska ingå i ett systematiskt arbete för att minska risk för trycksår i samband med vård:

 • Mäta för att veta

  För den som drabbas innebär ett trycksår ett stort lidande och för samhället innebär det höga kostnader. I de allra flesta fall går det att förhindra att trycksår uppstår och därför räknas uppkomna trycksår som vårdskada.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om trycksår.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om trycksår.

Till toppen av sidan