• Du har valt: Uppsala län
Trycksår

Riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment

Det finns många riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment beskrivna i litteraturen, dessa kan variera från person till person. Man bör särskilt uppmärksamma att personer som har nedsatt rörelse- och aktivitetsförmåga, nedsatt allmäntillstånd, som är sängliggande och/eller rullstolsburen har en ökad risk för att utveckla trycksår. Fuktig hud är också en riskfaktor då det minskar hudens styrka och gör den mer känslig för skjuv och tryck.

Andra riskfaktorer är:

 • Nedsatt cirkulation, perfusion och syresättning.
 • Undernäring.
 • Förhöjd kroppstemperatur.
 • Hög ålder.
 • Nedsatt känsel på grund av fysisk skada eller sederande och smärtstillande läkemedel, vilka kan påverka personens normala signaler till lägesändring.
 • Avvikande blodvärden, exempelvis lågt Hb eller albumin.
 • Nedsatt medvetandegrad.
 • Lågt vätskeintag, speciellt hos äldre.

Särskilda riskgrupper inom vården:

 • Svårt sjuka patienter och/eller som vårdas inom intensivvård.
 • Patienter som ådragit sig höftfraktur.
 • Patienter med spinalskada.
 • Patienter med kroniska neurologiska tillstånd.
 • Patienter med diabetes mellitus.
 • Personer som bor i särskilda boenden/äldreomsorg.
 • Traumapatienter och/eller patienter som genomgår långa operationer.

Tid och tryck

Det finns moment i vården där tiden och tryck ger en ökad risk för trycksår. Exempelvis vid:

 • Väntetider på akutmottagning och röntgen. 
 • Vid transporter till och från sjukhus.
 • Långa operationer.
 • Långa tider av stillasittande eller långvarigt sängläge.

Mikroklimat

Mikroklimatet utgör också en riskfaktor. Med mikroklimat menas kombinationen av den fukt och värme som uppstår mellan personens hud och underlag. Värme från personens kropp ackumuleras i de flesta underlag, exempelvis i madrass och lakan.

Olika plastmaterial och syntetiska material avsedda att skydda sängutrustningen bidrar också till ökad värmeackumulering och ökad hudfuktighet. Vid stigande värme ökar temperaturen i vävnaden och därmed ökar ämnesomsättningen, vilket medför ett större behov av syre, näringsprodukter och borttransport av ämnesomsättningsprodukter.

Fukt luckrar upp huden och kan leda till sårbildning. Det diskuteras i litteraturen i vilken utsträckning fukt är en bidragande faktor för trycksårsutveckling.

Till toppen av sidan