• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Injektioner - Översikt

  Vårdgivaren ansvarar för att det finns fungerande rutiner som säkerställer patient- och personalsäkerhet (SOSFS 2011:9). Med vårdgivare avses bland annat statlig myndighet, landsting och kommun.

 • Subkutan, sc

  Detta är en beskrivning av grundprinciper för subkutan injektion [1]. Vid administrering av insulin rekommenderas att noga inhämta information om läkemedlet.

 • Intramuskulär, im

  Biverkningar och komplikationer är oftast läkemedelsrelaterade. Läs alltid noga i Fass innan du administrerar läkemedel.

 • Intrakutan

  En injektion som ges i överhuden kallas för intrakutan eller intradermal injektion.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om injektioner.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom injektioner.

Till toppen av sidan