• Du har valt: Uppsala län
Luftvägar

Trakeostomi

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Trakeostomi - Översikt

  Trakeotomi, så kallat strupsnitt, är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på halsens framsida för att skapa fri luftväg. Öppningen i halsen kallas sedan trakeostomi eller trakeostoma. [1] Passagen ned till luftstrupen hålls öppen med hjälp av en trakealkanyl med eller utan kuff.

 • Trakealkanyler och rengöring

  Kuffen medför en risk att skada luftstrupens vägg. Risken avgörs av hur hårt kuffen trycker och hur lång tid väggen belastas. Kontrollera trycket i kuffen med en speciell manometer. Trycket får inte överstiga 20-30 cm H2O.

 • Skötsel av trakeostomat

  Vid skötsel av stomat används ren teknik [4, 8, 11-16]. Håll huden runt stomat ren och torr för att undvika risk för bakterie- och svampväxt. Ge akt på hudrodnad.

 • Följder av trakeostomi

  En patient som nyligen har trakeotomerats bör iakttas noga de första timmarna, eftersom det finns risk för blödningar. [17-21] Var uppmärksam på svullnader runt stomat.

 • Akuta åtgärder vid komplikationer

  I patientens omedelbara närhet, oavsett var patienten befinner sig eller typ av boende, måste det alltid finnas: sax, spruta (10 mL), långt näs,spekulum (alternativt peang eller hakar).

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om trakeostomi.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan