• Du har valt: Uppsala län
Infektioner och smittspridning

Multiresistenta bakterier

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Multiresistenta bakterier - Översikt

  Multiresistenta bakterier, MRB, är ett samlingsnamn för bakterier som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika. Multiresistenta bakterier ökar i hela världen och utgör ett hot mot den enskilda människan, samhället och vården.

 • Åtgärder i vården

  Överanvändning och felanvändning av antibiotika leder till ökad risk för resistensutveckling. Vårdgivare ska ha riktlinjer för antibiotikaval vid behandling av infektioner och antibiotikaprofylax vid ingrepp.

 • MRB av betydelse för vården

  MRSA, meticillinresistent Staphylococcus aureus, är en antibiotikaresistent hudbakterie som främst orsakar hud- och mjukdelsinfektioner men kan också ge upphov till svårare infektioner såsom sepsis. Bärarskap utan symtom är vanligt, framför allt i näsa, svalg och på huden.

 • Lagstiftning till skydd för smittspridning

  Det finns ett flertal författningar som syftar till att förhindra smittspridning i såväl vård och omsorg som i övriga samhället.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om multiresistenta bakterier.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom multiresistenta bakterier.

Till toppen av sidan