• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Arbetsmiljöverket. Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö? [Internet]. Arbetsmiljöverket; [uppdaterad 2020-03-18]. 

Folkhälsomyndigheten. Smittsamma sjukdomar A - Ö [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2022-02-24.

Folkhälsomyndigheten. Vägledning för vaccination av personal inom vård- och omsorg [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2021-09-21]. 

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om RS-virusinfektion [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2017-09-14].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om mässling [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2019-02-21].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om influensa [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2021-11-08].

Folkhälsomyndigheten. Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2023 [citerad 2024-01-04].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om röda hund [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2013-10-17].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om mycoplasma pneumoniae-infektion [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2013-10-17].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om kikhosta [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2013-10-17].

Försäkringskassan. Skador i arbetet [Internet]. Stockholm: Försäkringskassan. Hämtad 2022-02-24.

Infpreg - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Pertussis (Kikhosta) [Internet]. Stockholm: Infpreg - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet; [uppdaterad 2019-06-13].

Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsblad [Internet]. Smittskyddsläkarföreningen. Hämtad 2022-02-24.

Till toppen av sidan