• Du har valt: Uppsala län
Infektioner och smittspridning

Smitta och smittspridning

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Smitta och smittspridning - Översikt

  Att förhindra vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerheten. De infektioner som smittar mellan personer i samhället kan även spridas inom alla former av vård och omsorg, både till patienter och personal.

 • Smittvägar

  Endogena infektioner orsakas av mikroorganismer från människans egen bakterieflora. I samband med vård, behandling eller undersökning, kan bakterierna hamna i vävnader där de inte hör hemma och orsaka infektioner.

 • Vårdrutiner

  Vissa smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen och för dessa kan det finnas särskilda regler. Vid den första kontakten med patienten är smittämnet oftast okänt.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om smitta och smittspridning.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom smitta och smittspridning.

Till toppen av sidan