• Du har valt: Uppsala län
Vårdhygien

Bröstmjölkshantering

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Bröstmjölkshantering - Översikt

  Bröstmjölk är den bästa näringskällan för alla nyfödda barn och för flertalet barn är amning det naturliga uppfödningssättet. För det för tidigt födda eller sjuka nyfödda barnet är dock fullständig amning oftast inte möjlig, och mjölken måste pumpas ut från bröstet.

 • Från egna modern

  Mjölk som pumpats ut till det egna barnet ges färsk eller efter infrysning och upptining, men bör inte pastöriseras. Provtagning för bakterier eller hygienkontroll behövs vanligtvis inte, om det inte finns misstankar på bristande hygien hos modern eller infektion hos barnet.

 • Från givare

  Bröstmjölk från givare (bankmjölk, donatormjölk) används till för tidigt födda och eventuellt andra sjuka nyfödda barn. Den ges endast efter läkarordination och föräldrarnas samtycke och ska dokumenteras i journalhandlingar.

 • Praktisk hantering

  I vården är det önskvärt att man begränsar antalet personer som deltar i hanteringen av bröstmjölk. Det är särskilt viktigt vid pastörisering men även vid mjölkhantering i mjölkköket på avdelningen.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bröstmjölkshantering.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom bröstmjölkshantering.

Till toppen av sidan