• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Vårdhygien

Huddesinfektion

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Huddesinfektion - Översikt

  Huddesinfektion utförs före punktion, före kateterinläggning via huden och i samband med omläggning av kärlkatetrar och andra typer av katetrar som passerar genom huden.

 • Ingrepp med stor risk för infektion

  Risken för infektion är stor i närvaro av kroppsfrämmande material, till exempel CVK, CDK, PICC-line kateter, subkutan venport, artärkateter, peritonealdialyskateter, epiduralkateter, spinalkateter.

 • Ingrepp med liten risk för infektion

  Infektionsrisken är liten vid inläggning av PVK, förutsatt att huden desinfekteras. Vid kapillärprovtagning och vid injektioner subkutant eller intramuskulärt saknas evidens avseende nyttan av huddesinfektion.

 • Vid prov för blododling

  Vid prov för blododling är huddesinfektionen mycket viktig och kan inte likställas med den som sker vid prov för klinisk kemi.

 • Referenser och regelverk

  Referenser för Vårdhandbokens texter om huddesinfektion.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom huddesinfektion.

Till toppen av sidan