• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Artärkateter

Artärpunktion

Indikation för artärpunktion är behov av enstaka blodgasanalyser vid avsaknad av artärkateter. Artärpunktion av arteria radialis kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har erforderliga kunskaper om tillvägagångssätt och risker i enlighet med verksamhetens lokala riktlinjer [5].

Förberedelser

 • Informera patienten.
 • Ta på ett nytt engångs plastförkläde.
 • Märk blodgassprutan.
 • Kontrollera patientens identitet mot uppgifterna på remissen.
 • Inspektera hand och underarm. Artärpunktion får inte utföras om det finns sårskador, tecken på infektion eller pågående ischemi vid eller distalt om insticksstället.
 • Palpera efter pulsationer. Kontrollera att det finns god kollateralcirkulation, till exempel genom att palpera arteria ulnaris.

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Rena skyddshandskar.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller desinfektionsmedel med motsvarande effekt.
 • Tvättset.
 • Förhepariniserad blodgasspruta.
 • Kompresser för kompression.

Tillvägagångssätt

 1. Desinfektera dina händer och underarmar. Låt lufttorka.
 2. Ta på rena skyddshandskar.
 3. Desinfektera punktionsstället med klorhexidinsprit 5 mg/mL. Låt lufttorka.
 4. Dra tillbaka kolven på blodgassprutan till cirka 0,7 mL. Maximal fyllnad: 1,5 mL.
 5. Fatta blodgassprutan som en penna.
 6. Palpera efter pulsationer.
 7. Närma dig insticksstället med cirka 45 o vinkel i längdriktning. För försiktigt in nålen tills blod kommer i retur. Sprutan fyller sig själv av artärtrycket.
 8. Dra försiktigt ut nålen samtidigt som du anlägger ett tryck över punktionsstället.
 9. Komprimera under cirka 2 minuter över insticksstället. Patient med påverkan på blödningsstatus kan behöva längre kompression.
 10. Eliminera eventuell luft från sprutan genom att spruta ut luften i en torr tork eller en filterpropp.
 11. Vagga blodgassprutan så att heparinet löses. Vänd sprutan sakta cirka 10 gånger. Skaka inte.
 12. Kontrollera att blödning inte föreligger vid insticksstället och att blodcirkulationen är adekvat distalt om punktionsstället.
 13. Dokumentera punktionen i patientjournalen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan