• Du har valt: Skåne
Artärkateter

Omläggning och byte av tryckmätningsset

Artärkatetern läggs om var tredje till var fjärde dag, samtidigt byts flushpåse och tryckmätningsset.

Om artärkatetern inte är suturerad, bör en person assistera med att hålla artärkatetern på plats vid omläggningen. Vid manipulation och skötsel ska följande observeras:

 • Aseptisk teknik.
 • Blödningsrisk.
 • Luftembolirisk.

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Flushpåse, 500 mL Natriumklorid 9 mg/mL.
 • Tryckmätningsset för artärkateter.
 • Omläggningsset.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 • Skyddsshandskar.
 • Högpermeabel polyuretanfilm för perifera infarter, 1-2 stycken.
 • Etikett för märkning av tryckmätningsset.

Tillvägagångssätt

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händerna och ta på ett engångs plastförkläde.
 3. Koppla tryckmätningssetet till flushen med Natriumklorid 9 mg/mL och flusha igenom tryckmätningssetet utan övertryck. Övertrycksmanschetten pumpas upp till 300 mm Hg.
 4. Märk upp Natriumkloridpåsen med patient-ID, datum och signatur. Påsen, slangar och kopplingar ska även märkas upp med Artär.
 5. Öppna omläggningssetet och duka upp tillbehören.
 6. Häll på rikligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL på kompresserna.
 7. Desinfektera händerna.
 8. Använd skyddshandskar vid behov.
 9. Stäng artärkatetern.
 10. Lossa polyuretanfilmen.
 11. Desinfektera insticksstället, katetern och dess omgivning flödigt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL, och med stor marginal. Låt lufttorka.
 12. Koppla bort det använda tryckmätningssetet. Anslut omedelbart det nya genomspolade tryckmätningssetet med Natriumkloridpåsen och övertrycksmanschetten.
 13. Täck insticksstället med högpermeabel polyuretanfilm, alternativt polyuretanfilm med klorhexidinkudde för perifera infarter. Om slitsad polyuretanfilm används, kan det med fördel sättas en film från vardera hållet.
 14. Märk med en tejpbit, alternativt medföljande etikett, med datum och signatur. Fäst tejpen/etiketten på förbandet. Skriv inte direkt på förbandet, eftersom polyuretanfilmen då kan skadas.
 15. Kontrollera att alla kopplingar är åtskruvade, alla kranar är rätt ställda och alla skyddsproppar sitter på plats och är utbytta.
 16. Öppna artärkatetern.
 17. Kontrollera att artärkatetern går att flusha.
 18. Kalibrera tryckmätningssetet mot övervakningsutrustningen.
 19. Kontrollera tryckkurvans tillförlitlighet genom att utföra en så kallad fyrkantstest, det vill säga göra en kort och snabb flushning och studera kurvans utseende:
Bild som visar kontroll av kurvans tillförlitlighet
Kontroll av kurvans tillförlitlighet [1].

Kurva B är överdämpad. Blodtryckskurvan är flack och vid flushning syns inte helt vertikala linjer samt inga efterföljande skarpa vågor. Detta kan vara följden av blod, något läckage eller luft i katetern eller i tryckdomen.

Kurva C är underdämpad och blodtryckskurvan har en skarp form, samt har flera (fler än tre) skarpa vågor efter flushningen. Underdämpningen kan uppkomma vid små luftbubblor i själva systemet. [1]

20. Dokumentera i patientens journal att byte har gjorts och hur insticksstället ser ut.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan