• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

För att tidigt upptäcka och undvika komplikationer är tydliga rutiner en förutsättning för att arbeta patientsäkert.

Inspektion och skötsel

  • Inspektera insticksställe, bedöm smärta och uppmärksamma tecken på infektion/tromboflebit samt oklara generella infektionssymtom, regelbundet minst var 8:e timme. Läs mer i texten Komplikationer och bedömning.
  • Våta och blodiga förband ska tas bort. Desinfektera huden med klorhexidinsprit, låt torka och applicera därefter ett nytt förband. Läs mer i Vårdhandbokens avsnitt om Huddesinfektion.

Injektion, infusion och transfusion

Inför injektion, infusion eller transfusion kontrolleras alltid intravasalt läge genom spolning med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk. Var uppmärksam på svullnad samt patientens reaktion på eventuell smärta. Efter injektion, infusion eller transfusion ska PVK spolas för mekanisk rengöring. Spolmängd för vuxna är 10 mL och för barn är det anpassad mängd. Regelbunden spolning av vilande PVK rekommenderas inte.

Injektion ges alltid via desinfekterat injektionsmembran. Rengör membranet noggrannt genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5-10 sekunder och låt luftttorka [9].

Observera att vissa läkemedel inte ska administreras i en PVK. Följ lokala anvisningar samt anvisningar i Fass.

Blodprovstagning

Blodprov kan tas via PVK, beakta risken för hemolys.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan