• Du har valt: Skåne

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Om Vårdhandboken

Aktuell produktion

Revidering av innehåll

Vårdhandbokens innehåll uppdateras kontinuerligt och varje år revideras ämnen enligt en revideringsprocess. Läs mer på sidan Så här arbetar vi

Pågående revideringar 2023-11-28:

 • Bedömning enligt ABCDE
 • Blodtrycksmätning
 • Blodprov - kapillär provtagning
 • Blodprov - venös provtagning
 • Central venkateter
 • Förflyttningskunskap
 • Ledpunktion
 • Lumbalpunktion
 • Nutrition
 • Orörlighet, komplikationer
 • Patientens rättsliga ställning
 • Perifer venkateter
 • Smärtskattning av akut och postoperativ smärta
 • Sårbehandling
 • Temperaturmätning
 • Trakeostomi
 • Vård i livets slutskede och dödsfall

Du kan prenumerera på nyhetsbrev med de senaste revideringarna och även gilla Vårdhandboken på Facebook för mer information.

Nya ämnen och nytt innehåll

Förutom den kontinuerliga revideringen av texter i Vårdhandboken arbetar vi också med nya ämnen. Det kan ta olika lång tid för texter och annat innehåll att bli klart för publicering. Nyproduktion pågår kontinuerligt för att bredda innehållet för flera yrkesgrupper och användare. 

Bilder och filmer

Redaktionen får löpande in förslag på nya bilder och filmer, förslagen utvecklas och prioriteras i samverkan med författare och faktagranskare.

Förslag på nytt innehåll

Om du har förslag på nytt innehåll exempelvis ett nytt ämne, bilder eller filmer, kan du kontakta redaktionen med ditt förslag.

Till toppen av sidan