• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Referenserna gäller generellt för texterna i ämnet

  • Johnsson L-Å, Sahlin J. Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer. 10., [rev.] uppl. Stockholm: Wolters Kluwer; 2017.
  • I Adler H, Nilsson E, Olofsson C, Sparring Björkstén K, Wikner M, Wressmark E och Hamilton P (red).. Delegering. Täby:Juris ss: Sjukvårdens juridik, Verksamhetsinriktad uppslagsbok, 194-204; 2018.
  • Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?. Stockholm: Socialstyrelsen;

  Regelverk

  Övriga länkar

  Till toppen av sidan