• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Vårdhandboken

Välkommen till Vårdhandboken

Aktuell information om Vårdhandboken

 • Anhöriga och närstående

  Här finns information för och om anhöriga och närstående.

 • 1177 för vårdpersonal

  Nationella kunskapsstöd, vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer.

 • Rikshandboken i barnhälsovård

  Ett metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården.

 • Världshepatitdagen

  Den 28/7 riktas fokus mot hepatit som ett globalt folkhälsoproblem.

 • Klinisk träning och simulering

  Kliniska träningscenter har utrustning och miljöer för praktisk färdighetsträning och simulering.

 • Ska du handleda en ny kollega i sommar?

  En god introduktion är viktig för alla medarbetare. Här kan du läsa om arbetssätt och ansvar.

 • Enkät om 1177 för vårdpersonal

  En enkät för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg hos regioner, kommuner och privata utförare.

 • Nytt och reviderat innehåll

  Här hittar du de senaste uppdateringarna i Vårdhandboken. Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet.

 • Vård och bemötande vid psykisk ohälsa

  Nu finns ett avsnitt om vård och bemötande vid psykisk ohälsa.

 • Filmer om sugning av luftvägar

  Nu finns filmer om sugdjup, sugkraft samt sugning via trakealkanyl och laryngostoma.

 • Sårbehandling

  Varför är sårrengöring så viktig och hur behandlas olika typer av sår?

 • Bemötande i vård och omsorg

  Verksamheter och vårdpersonal ska värna om människans välbefinnande, värdighet och respekten för alla människors lika värde.

 • Alla ämnen A-Ö

  Här har vi listat Vårdhandbokens samtliga ämnen i bokstavsordning A-Ö.

 • Influensa

  Influensa orsakas av virus och är vanligt under vinterhalvåret. Torr och kall luft underlättar spridningen. Vissa personer har en ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid influensa, exempelvis personer med försämrad hostkraft och sekretstagnation.

 • Gastroenterit

  Virusorsakade infektioner i magtarmkanalen är ett betydande problem inom vården.

 • Aktuellt om covid-19

  Här har vi samlat länkar till information om covid-19 från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

 • Nyhetsbrev

  Prenumerera på Vårdhandbokens nyhetsbrev för att få information om vilka ämnen som är reviderade. Är du inte redan prenumerant kan du registrera dig här.

 • Vårdhandboken i mobilen

  När du använder Vårdhandboken behövs ingen app eftersom webbsidan anpassas till skärmstorleken. Läs mer om vilka webbläsare som rekommenderas.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper finns i cirka 80 ämnen som komplement till texterna. Här kan du se vilka test som finns.

 • Enkät om Vårdhandboken

  Vi vill veta vad du tycker om Vårdhandboken.se. Besvara vår enkät och hjälp oss att utveckla Vårdhandboken ytterligare. Klicka här för att komma vidare.

 • Världsblodgivardagen

  Den 14 juni är det Världsblodgivardagen! Varje år uppmärksammar WHO dagen på olika sätt. Läs mer om årets kampanj här.

 • Vårdhandboken frågar

  Här hittar du tidigare frågor och svar som funnits publicerade på startsidan.

 • Påverka nyhetsbrevet

  Har du förslag på annat innehåll än information om nyreviderade ämnen? Innehållet ska ha förankring i Vårdhandboken. Skicka dina förslag via kontaktformuläret.

 • Enkät om sökfunktionen

  Vill du delta i en enkätundersökning om sökfunktionen på vårdhandboken.se? Läs mer här

 • Handhygiendagen 5 maj

  Den 5 maj är WHO:s årliga globala handhygiendag. Läs mer om handhygien och basala hygienrutiner här.

 • Patientsäkerhetsdagen

  Årets tema för WHO-dagen den 17/9 är "Patienten som medskapare för en säker vård".

 • Världsdagen för psykisk hälsa den 10/10

  Kunskapsstöd om psykisk hälsa finns hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Donationsveckan 6-12/11

  Läs mer om organ- och vävnadsdonation i Vårdhandboken och hos Socialstyrelsen.

 • Fokus trycksår

  Läs mer om trycksår i Vårdhandboken och i Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Tuberkulos - World TB Day

  Vi uppmärksammar WHO:s World TB Day den 24 mars - en årligen återkommande temadag om tuberkulos.

Nytt och reviderat innehåll

Mer i Vårdhandboken

Mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Aktuell produktion

Här finns information om vilka av Vårdhandbokens texter som just nu är under revidering.

Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper finns i cirka 80 ämnen som komplement till texterna i Vårdhandboken. Här kan du se vilka test som finns.

Månadens mest besökta sidor

Blodtrycksmätning, manuell - Översikt

Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar är trycket i kärlen som lägst och kallas för diastoliskt blodtryck.

KAD, man - inklusive film

Använd inte gel med tillsats av desinfektionsmedel om det ska tas prov för urinodling i samband med kateteriseringen.

Åtgärder vid förstoppning

Det är viktigt att känna till hur magen fungerar. Det är till exempel viktigt att gå på toaletten när man behöver det och inte skjuta upp det till senare. Strax efter intagen måltid uppträder den gastrokoliska reflexen vilken leder till ett behov att tömma tarmen strax efter.

Pulspalpation, pulsmätning - Översikt

Pulsen, som kan palperas över olika artärer på kroppen, är den blodvåg som vid varje hjärtsammandragning fortplantar sig ut i artärerna. Lättast är det att palpera pulsen där den ligger centralt och/eller om kärlet är grovt.

Till toppen av sidan