• Du har valt: Sörmland

Vårdhandboken i praktiken

Här finns mer innehåll i Vårdhandboken. Läs om hur Vårdhandboken används i studier och i olika verksamheter.

Innehåll

Visa innehåll som:
Handhygiendagen

Den 5 maj är det den internationella handhygiendagen. Det är WHO:s globala satsning för god handhygien. Läs mer om handhygiendagen här.

Vårdhygien i det dagliga vårdarbetet

Vårdhygiens roll har ändrats de senaste åren. Från en kontrollerande funktion till att nu vara en organisation som ger vardaglig hjälp och stöd i den patientnära vården.

Vårdhandboken - till nytta i Tanzania

Ellen och Sodeh valde att göra en utbildningsinsats för att höja kunskapen om viktiga hygienåtgärder för att förebygga komplikationer vid hantering av perifer venkateter.

Så används Vårdhandboken

Vårdhandboken är en webbplats med information kring arbetsmetoder i vården, undersökningar, provtagningar och behandlingar.

Klinisk träning och simulatorverksamhet

Färdighetsträning, klinisk träning och medicinsk simulering blir allt vanligare i grundutbildningar och i fortbildning för vårdpersonal.

Film om flexibel användning

Vi följde Carina, Jane och Erika en dag på jobbet. Här kan du se hur de enkelt tar med sig Vårdhandboken i surfplatta och mobil.

Patientsäkerhet och åtgärdspaket för att minska vårdskador

För att stödja hälso- och sjukvården i arbetet att förebygga vårdskador har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare tillhandahållit nio åtgärdspaket inom ett antal riskområden.

Världsblodgivardagen

Världshälsoorganisationen WHO instiftade 2004 Världsblodgivardagen som en av flera globala hälsokampanjer. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om behovet av säkert blod och blodprodukter, samt uppmärksamma frivilliga blodgivare för deras livräddande gåva.

Patientsäkerhetsdagen

Den 17 september är en återkommande internationell patientsäkerhetsdag instiftad av Världshälsoorganisationen WHO. Syftet är att med olika samordnade åtgärder uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Till toppen av sidan