• Du har valt: Sörmland
Om Vårdhandboken

Kontakta oss

Har du synpunkter på Vårdhandbokens innehåll kan du kontakta redaktionen. Beskriv så tydligt du kan vilken text eller vilket annat innehåll synpunkten gäller i formuläret nedan.

Vi har samlat svar på några av de vanligaste frågorna om Vårdhandboken på sidan Vanliga frågor. 

Om din fråga gäller din egen eller närståendes hälsa, vård eller behandling finns information för dig som privatperson på 1177.se.

Kontakta Vårdhandbokens redaktion

Läs mer om GDPR och behandling av personuppgifter på inera.se

GDPR-godkännande

Adress

Postadress: Inera AB, 118 82 Stockholm. Besöksadress: Hornsgatan 20, Stockholm.

Om du behöver kontakta någon specifik person på redaktionen eller Inera är e-postadressen: fornamn.efternamn@inera.se.

Teknisk support

Behöver du teknisk support kontaktar du i första hand din lokala IT-avdelning. Om din lokala IT-avdelning inte kan lösa problemet kan du kontakta Inera Kundservice, läs mer på www.inera.se.

Till toppen av sidan