• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  För dig och för alla. Delbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker. SOU 2017:40. Stockholm: Socialdepartementet.

  Framtidens biobanker. Slutbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker. SOU 2018:4. Stockholm: Socialdepartementet.

  Regelverk

  Till toppen av sidan