• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  1. En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - Överenskommelse mellan staten och SKR 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); 2020.
  2. Lägre sjukskrivning med rehabkoordinator. Stockholm: Stockholms läns landsting; 2017.
  3. Sverke M, Falkenberg H, Kecklund G, Magnusson Hansson L, Lindfors P.  Kvinnors och mäns arbetsvillkor: betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Stockholm: Arbetsmiljöverket; 2016.
  4. En vitbok om kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2017:6. Stockholm: Arbetsmiljöverket; 2017.
  5. Övergripande principer vid sjukskrivning. Vägledning i sjukskrivningsprocessen för läkare, Försäkringskassan och andra aktörer stöter på i samband med sjukskrivningar. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012.
  6. Hansen Falkdal A.  Sjukskrivnas resurser och hinder för återgång i arbete: viktiga faktorer för tidig bedömning [doktorsavhandling]. Umeå: Umeå universitet; 2005.
  7. Andersen A, Larsson K, Lytsy P, Kristiansson P, Anderzen I. Predictors of self-efficacy in women on long-term sick leave. Int J Rehabil Res. 2015;38(4):320-6.
  8. Nieuwenhuijsen K, Noordik E, van Dijk FJ, van der Klink JJ. Return to work perceptions and actual return to work in workers with common mental disorders. J Occup Rehabil. 2013;23(2):290-9.
  9. Metodbok för koordinering: av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR; 2020.
  10. Bättre rehabilitering för personer utan SGI. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); 2016 [läst april 2017].

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Regelverk

Till toppen av sidan