• Du har valt: Sörmland
Perifer venkateter

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom perifer venkateter. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad ska du göra innan insättning av PVK?
När dokumenterar du PVK i journalen?
Vad gör du vid tecken på lokal infektion vid insticksstället?
Hur länge kan en PVK sitta?
Vilken är den allvarligaste komplikationen av PVK?
Vilka är de tidigaste symtomen på tromboflebit?
När är det viktigt att tänka på basala hygienrutiner i samband med PVK?
Till toppen av sidan