• Du har valt: Sörmland

Innehåll

Visa innehåll som:
Översikt

Rektoskopi är en undersökning som används för att utreda symtom och tillstånd i ändtarmen. Tillstånd i ändtarm kan till exempel vara inflammatorisk tarmsjukdom, polyper eller tumörer.

Förberedelser

Det är viktigt att beskriva för patienten hur undersökningen ska gå till och att patienten känner sig bekväm och trygg med undersökningen.

Tillvägagångssätt

Patienten ska ligga på sidan, vanligtvis på vänster sida med knäna uppdragna mot magen och försöka slappna av så mycket som möjligt. Det går också att undersöka i knäböjande position.

Komplikationer

Själva införandet av rektoskopet via analöppningen och in i ändtarmen kan medföra en tryckande obehagskänsla, men även diffust obehag eller till och med viss smärta från buken.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om rektoskopi.

Till toppen av sidan