• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Översikt

  Rektoskopi är en undersökning som används för att utreda symtom och tillstånd i ändtarmen. Tillstånd i ändtarm kan till exempel vara inflammatorisk tarmsjukdom, polyper eller tumörer.

 • Förberedelser

  Det är viktigt att beskriva för patienten hur undersökningen ska gå till och att patienten känner sig bekväm och trygg med undersökningen.

 • Tillvägagångssätt

  Patienten ska ligga på sidan, vanligtvis på vänster sida med knäna uppdragna mot magen och försöka slappna av så mycket som möjligt. Det går också att undersöka i knäböjande position.

 • Komplikationer

  Själva införandet av rektoskopet via analöppningen och in i ändtarmen kan medföra en tryckande obehagskänsla, men även diffust obehag eller till och med viss smärta från buken.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om rektoskopi.

Till toppen av sidan