• Du har valt: Sörmland

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom cytostatika, cytotoxiska läkemedel
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Skydds- och hanteringsinstruktioner där cytostatikabehandling tillreds och administreras.
  • Användning av dubbla handskar efter verksamhetens riskbedömning. 
  • Hur avfallsbehållaren och den punktionssäkra behållaren ska omhändertas.
  • Skydds- och hanteringsföreskrifter inom kommunernas verksamhet om cytostatikabehandling ges i hemmet.
  • Olika sätt att administrera cytostatika utöver injektion, infusion och peroral som beskrivs i detta avsnitt i Vårdhandboken.
  • Information om vem som ska kontaktas och avvikelserutiner om något går fel vid hantering av cytostatika/cytotoxiska läkemedel.
  • Rutiner kring extravasering.
Till toppen av sidan