• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Luftvägar

Pleuratappning

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Pleuratappning - Översikt

  Lungorna är omgivna av varsin lungsäck, pleura. Pleura viscerale som är sammanväxt med lungan och pleura parietale som klär thoraxväggens insida.

 • Förberedelser

  Det är viktigt att bemöta patientens frågor och funderingar inför tappningen. Informera patienten om hur punktionen går till och hur det kan kännas.

 • Tillvägagångssätt

  Patienten får sitta/ligga i rätt läge för tappningen och läkaren markerar det tänkta insticksstället, vanligen ett eller två revbensmellanrum nedom skapulaspetsen, skulderbladsspetsen.

 • Komplikationer

  Om pleuravätskan funnits en längre tid och det vid tappning tappas stora mängder så är det inte ovanligt att den komprimerade lungan inte förmår expandera.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om pleuratappning.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom pleuratappning.

Till toppen av sidan