• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. McCarter DF, Courtney AU, Pollart SM. Cerumen impaction. Am Fam Physician. 2007;75(10):1523-8.
  2. Hawke M. Update on cerumen and ceruminolytics. Ear Nose Throat J. 2002;81(8 Suppl 1):23-4.
  3. Browning G. Ear wax. Clin Evid. 2005;14:650-8.
  4. Aung T, Mulley GP. Removal of ear wax. BMJ. 2002;325(7354):27.
  5. Aaron K, Cooper TE, Warner L, Burton MJ.. Ear drops for the removal of ear wax. Cochrane Database Syst Rev. 2018;7:
  6. Eekhof JA, de Bock GH, Le Cessie S, Springer MP. A quasi-randomised controlled trial of water as a quick softening agent of persistent earwax in general practice. Br J Gen Pract. 2001;51(469):635-7.
  7. Saloranta K, Westermarck T. Prevention of cerumen impaction by treatment of ear canal skin. A pilot randomized controlled study. Clin Otolaryngol. 2005;30(2):112-4.
  8. Hand C, Harvey I. The effectiveness of topical preparations for the treatment of earwax: a systematic review. Br J Gen Pract. 2004;54(508):862-7.
  9. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. British national formulary, BNF 50. London. BMJ Group. 2005;
  10. Medicintekniska produkter. Uppsala: Läkemedelsverket; 2015.
  11. Läkemedelsverket. Regelverk för medicintekniska produkter [Internet]. Uppsala: Läkemedelsverket; 2019 [uppdaterad 2021-07-16].

  Regelverk

  Övriga referenser

  Till toppen av sidan