• Du har valt: Sörmland
Tarmfunktion

Analinkontinens - vård och behandling

Innehåll

Visa innehåll som:
Analinkontinens - vård och behandling - Översikt

Analinkontinens innebär en nedsatt förmåga eller oförmåga att kontrollera sin tarmfunktion avseende gas och/eller avföring. Det är ett symtom och inte en sjukdom.

Definitioner och beskrivning

I Sverige används oftast ordet analinkontinens som en definition på återkommande och ofrivilliga läckage av gas, lös eller fast avföring och är för individen ett socialt och/eller hygieniskt problem.

Orsaker till analinkontinens

Vid analinkontinens ses ofta en kombination av flera orsaker som måste utredas för att kunna ge rätt vård, behandling och stöd.

Utredning, bedömning och undersökning - basal nivå

Orsakerna till analinkontinens är ofta en kombination av flera faktorer. Initialt sker en utredning på basnivå inom primärvården eller på sjukhus.

Utredning, bedömning och undersökning - specialistnivå

Vid utebliven effekt efter basal utredning och behandling remitteras patienten till specialistnivå för kompletterande och/eller specifika undersökningar.

Behandling - basal nivå

Sträva efter regelbundna toalettbesök och tarmtömning i lugn och ro. Normal/sammanhållen konsistens, regelbunden och komplett tarmtömning minskar risk för läckage och oro.

Behandling - specialistnivå

Initialt sker en ny kartläggning över patientens symtom genom: Specifika tarmfunktionsfrågeformulär inklusive score, tarmdagbok. Uppföljning av tidigare behandling och eventuell medicinering.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om analinkontinens, vård och behandling.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om analinkontinens.

Till toppen av sidan