• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Desinfektion och sterilisering

Desinfektionsapparatur

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Desinfektionsapparatur - Översikt

  I svensk sjukvård finns disk- och spoldesinfektorer för värmedesinfektion. En maskinell rengörings- och desinfektionsmetod bör vara förstahandsvalet för rengöring av sjukvårdsmaterial.

 • Diskdesinfektor

  Processen i diskdesinfektorer innefattar sköljning, diskning och värmedesinfektion. Vissa maskiner har inbyggd torkfunktion.

 • Spoldesinfektor

  Spoldesinfektorn ses som en desinfekterande utslagsback. Processen är några minuter kort och innebär tömning, sköljning och desinfektion med fuktig värme.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om desinfektionsapparatur.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om desinfektionsapparatur.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom desinfektionsapparatur.

Till toppen av sidan