• Du har valt: Sörmland
Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilket är ansvarsförhållandet för en produkts konstruktion då det gäller allmänna krav på säkerhet och prestanda?
Vad betyder krav på mikrobiell renhet vid användning av förbrukningsmaterial om en förpackning är trasig och renhetsgraden kan ifrågasättas?
Vilka huvudgrupper delas medicintekniska produkter med krav på mikrobiell renhet in i?
Hur definieras sterilitet?
När krävs det att sterila produkter används?
Vad är den strängaste definitionen på en höggradigt ren produkt?
När kan höggradigt rena produkter användas?
När kan det vara aktuellt att använda ultraljud som bearbetningsmetod?
Steriliseringsmetoder kan vara fysikaliska, kemiska och biologiska. Hur kontrollerar man steriliseringens resultat?
Vilket är främsta skälet till att sterila produkter förvaras i sin avdelningsförpackning fram till användning?
Ge exempel på andra krav som ställs vid förvaring av sterila medicintekniska produkter?
Förutom utgångsdatum finns annat krav på märkning för medicintekniska produkter med specificerat krav på spårbarhet. Vilket?
Varför är en automatisk rengöringsprocess med desinfektion att föredra framför manuell metod?
Till toppen av sidan