• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Infektioner och smittspridning

Multiresistenta bakterier

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Multiresistenta bakterier - Översikt

  Multiresistenta bakterier, MRB, är ett samlingsnamn för bakterier som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika. Multiresistenta bakterier ökar i hela världen och utgör ett hot mot den enskilda människan, samhället och vården.

 • Åtgärder i vården

  Överanvändning och felanvändning av antibiotika leder till ökad risk för resistensutveckling. Vårdgivare ska ha riktlinjer för antibiotikaval vid behandling av infektioner och antibiotikaprofylax vid ingrepp.

 • MRB av betydelse för vården

  MRSA, meticillinresistent Staphylococcus aureus, är en antibiotikaresistent hudbakterie som främst orsakar hud- och mjukdelsinfektioner men kan också ge upphov till svårare infektioner såsom sepsis. Bärarskap utan symtom är vanligt, framför allt i näsa, svalg och på huden.

 • Lagstiftning till skydd för smittspridning

  Det finns ett flertal författningar som syftar till att förhindra smittspridning i såväl vård och omsorg som i övriga samhället.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om multiresistenta bakterier.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom multiresistenta bakterier.

Till toppen av sidan