• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Tuberkulos

Relaterad information

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om tuberkulos (TB). Stockholm: Folkhälsomyndigheten;  [uppdaterad 2022-04-21].

Internetmedicin.  Tuberkulos (tbc), diagnostik. Internetmedicin AB; [uppdaterad 2021-02-17].

Region Stockholm, Vårdgivarguiden. Handlingsprogram för tuberkulos (pdf), Region Stockholm, Vårdgivarguiden; [uppdaterad 2020-01-03].

Region Stockholm, Vårdgivarguiden. Kunskapsstöd om Tuberkulos (tbc). Region Stockholm, Vårdgivarguiden; [uppdaterad 2022-03-04].

 

Till toppen av sidan