• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Tuberkulos

Relaterad information

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om tuberkulos (TB). Stockholm: Folkhälsomyndigheten;  [uppdaterad 2022-04-21].

Internetmedicin.  Tuberkulos (tbc), diagnostik. Internetmedicin AB; [uppdaterad 2021-02-17].

Region Stockholm, Vårdgivarguiden. Handlingsprogram för tuberkulos (pdf), Region Stockholm, Vårdgivarguiden; [uppdaterad 2020-01-03].

Region Stockholm, Vårdgivarguiden. Kunskapsstöd om Tuberkulos (tbc). Region Stockholm, Vårdgivarguiden; [uppdaterad 2022-03-04].

 

Till toppen av sidan